Palvelut

Paraistenportin venetelakka tarjoaa

 • Veneiden talvisäilytystä (0-15 000 kg), kylmissä sisätiloissa ja ulkona peitettynä

 • Huollot

 • Pohjapesut

 • Pohjamaalaus

 • Ulkopuolen pesu ja vahaus

 • Veneen sisätilojen pesu ja siivous

HUOM! Tarkista että veneen palo- ja varkausvakuutus ovat kunnossa talvisäilytyksen aikana!

Tjänster

Portens båtslip erbjuder följande tjänster:

 • Vinteförvaring av båtar (0-15 000 kg), i kalla utrymmen innomhus eller med täckning utomhus

 • Service

 • Bottenmålning

 • Bottentvätt

 • Tvättning och vaxning av båtens utsida

 • Tvätt och städning av båtens innerutrymmen

OBS! Kontrollera att båtens brand- och stöldförsäkring är i skick under vinterförvaringen!